CIBERSEGURETAT

A W2Connect tenim cura de la teva ciberseguretat! Configurem, assessorem i auditem els teus elements de maquinari i programari. Eduquem els usuaris de la teva empresa perquè aconsegueixin identificar atacs de phishing, malware, ramsonware, etc.

Auditoria interna i proves de penetració externa.

En W2Connect creiem que el valor d’una empresa el forma les seves persones.

¿QUÈ ÉS LA CIBERSEGURETAT?

D’acord a la definició d’ISACA (per les seves sigles en anglès “Information Systems Audit and Control Association” – Associació d’Auditoria i Control sobre els Sistemes d’Informació), ciberseguretat és la “protecció d’actius d’informació, a través del tractament d’amenaces que posen en risc la informació que és processada, emmagatzemada i transportada pels sistemes d’informació que es troben interconnectats “.

D’altra banda, la norma ISO 27001 defineix actiu d’informació com els “coneixements o dades que tenen valor per a una organització”, mentre que els sistemes d’informació comprenen “les aplicacions, serveis, actius de tecnologies d’informació o altres components que permeten el maneig de la mateixa “.

L’anterior vol dir que el concepte ciberseguretat és un subconjunt de la seguretat de la informació i es focalitza en la protecció de la informació digital que resideix, es processa i / o es transmet en els sistemes interconnectats.

L’objectiu de gestionar la ciberseguretat és reduir els riscos en aquest àmbit fins a un nivell acceptable per als interessats i, per tant, ha d’incloure totes aquelles activitats tendents a implantar les mesures de protecció adequades.

¿QUÈ OFERIM?

La nostra oferta de valor consisteix a donar suport i assessorar als nostres clients en l’avaluació i implementació d’un model de ciberseguretat, que li permeti administrar raonablement els riscos associats a aquest concepte.

Alguns dels serveis que oferim com a part de la nostra assessoria són:

a) Avaluació, identificació i diagnòstic dels principals riscos de ciberseguretat en l’empresa, incloent propostes de solució.

b) Consultoria per identificar i mitigar aviat riscos de ciberseguretat en projectes i iniciatives de negoci.

c) Auditoria de ciberseguretat.

d) Generació d’un marc normatiu intern formalment documentat (polítiques, procediments, normes i estàndards) per a l’administració del risc de ciberseguretat.

e) Assessorament per a la implementació d’un model de gestió de ciberseguretat.